Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI

https://www.alfire.si/

1. SPLOŠNO
Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). V splošnih pogojih poslovanja spletne strani alfi.si (v nadaljevanju: spletna stran) so določeni pogoji uporabe aplikacije za investitorje, ki jo upravlja podjetje Alfi d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, matična številka: 7239327000, davčna številka: SI19992190 Na spletni strani lahko kupec pridobi informacije o določenih vrendostih sklada in druge informacije, določene z individualno pogodbo med kupcem in podjetjem Alfi d.o.o. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne strani. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oz. uporabe. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje na spletni strani. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ
Spletna stran se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije: Podatke o podjetju (ime, sedež in matična št. podjetja) Kontaktne podatke za hitrejšo komunikacijo (telefon, e-pošta) Bistvene lastnosti ponujenih storitev Način plačila Časovno veljavnost ponudbe Rok v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 42. Členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen) Pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3. PRITOŽBE IN SPORI
Spletna stran alfire.si, spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov. Tako se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s spletno stranjo lahko poveže preko telefona na številko +386 (0) 59 059 057 ali po elektronski pošti na alfire@alfi.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prizadevamo si da se morebitni spori rešijo sporazumno.

ALFI d.o.o.