ALFI RE

Nepremičninski sklad

Specialni investicijski sklad

Naložbena strategija

Cilj sklada je ustvarjanje donosov za investitorje z naložbami v poslovne nepremičnine. Sklad nalaga sredstva v portfelj trgovskih in pisarniških nepremičnin, logističnih in medicinskih centrov ter podatkovnih centrov.


Ključni pogoji, ki jih sklad zasleduje pri nalaganju v nepremičnine so:

  • Lokacija
  • Stabilnost prihodkov (doloročne najemne pogodbe)
  • Finančna stabilnost najemnikov
  • Potencial rasti prihodkov iz najemnin


Ciljna velikost sklada: 100 mio EUR
Ciljni donos: neto 6-7 % (od tega letne dividende 2- 3%)
Trajanje: nedoločen čas
Finančni vzvod: ciljna višina 50 % na ravni portfelja
Sektorska usmerjenost: 100% poslovne nepremičnine
Geografska usmerjenost: primarno Slovenija in Hrvaška

Zakaj investirati v poslovne nepremičnine?

Privlačni donosi - donosi iz oddaje poslovnih nepremičnin navadno presegajo donose ustvarjene iz drugih finančnih instrumentov (depoziti, obveznice)

Ohranjanje vrednosti kapitala (nizka volatilnost) - vrednosti poslovnih nepremičnin praviloma nihajo manj kot finančni produkti, ki kotirajo na borzah.

Zavarovanje pred inflacijo - standardne najemne pogodbe vključujejo klavzulo "indeksacije", kar pomeni vsakoletno višanje najemnin v skladu z letno inflacijo. Pri prodaji nepremičnine se indeksacija odrazi v višji prodajni kupnini.

Možnost povišanja vrednosti nepremičnine - z renovacijo, dograditvijo in boljšim upravljanjem je moč povišati vrednost nepremičnine.

Denarni tok - poslovne nepremičnine ustvarjajo stabilen denarni tok, ki je investitorjem razdeljen v obliki kvartalnih, polletnih ali letnih dividend.

Uporaba finančnega vzvoda - v primeru uporabe bančnega posojila pri nakupu nepremičnine se del prihodkov iz najemnin nameni za poplačilo glavnice in obresti. Prihodki iz najemnin tako zmanjšujejo finančno izpostavljenost in povišujejo kapital investitorja, ki bo v prihodnosti realiziran pri prodaji nepremičnine. V primeru, da je bančno financiranje cenejše od donosa, ki ga ustvarja nepremičnina investitor zasluži razliko.

  • Visok začetni vložek
  • Nizka likvidnost
  • Ukvarjanje z nepremičninami, najemniki in vzdrževanjem


ALFI RE sklad tako predstavlja alternativo kupovanju nepremičnin v naravi, saj odpravlja večino prej naštetih pomanjkljivosti in je primeren tudi za manjše vlagatelje.Omogoča vložek v portfelj več nepremičnin, kar pomeni:

  • Večjo razpršenost
  • Profesionalno upravljanje
EKIPA
Spoznajte upravljavca sklada
Upravljavec je družba ALFI RE, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o., ki zaposluje strokovnjake iz finančnega in nepremičninskega sveta ter ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev RS za upravljanje alternativnih investicijskih skladov.
ZA INVESTITORJE
Aplikacija za investitorje